Грб Републике Србије

Република Србија

Центар за истраживање несрећа у саобраћају


Центар за истраживање несрећа у саобраћају (у даљем тексту: Центар) је посебна организација у чијој надлежности је обављање стручних послова који се односе на истраживање удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају, озбиљних несрећа, осталих несрећа и незгода у железничком саобраћају, врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа, поморских незгода, озбиљних пловидбених незгода и пловидбених незгода у водном саобраћају.


Актуелности

Јавни конкурс за попуњавање положаја

24. октобар 2018.

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава... детаљније

Jавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

10. октобар 2018.

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чл.17 и чл. 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-8726/2018 од 26. септембра 2018. године, Центар за истраживање несрећа у саобраћају оглашава... детаљније

 Делегација Центра за истраживање несрећа у саобраћају Републике Србије учествовала на састанку EUMedRail и IPA радионици о безбедносним истрагама несрећа у железничком саобраћају одржаној 11. и 12. септембра у Лисабону

Делегација Центра за истраживање несрећа у саобраћају Републике Србије учествовала на састанку EUMedRail и IPA радионици о безбедносним истрагама несрећа у железничком саобраћају одржаној 11. и 12. септембра у Лисабону

26. септембар 2018.

Дана 11.09. и 12.09.2018. године у Лисабону, Португалија, одржан је састанак EUMedRail и IPA радионица о безбедносним истрагама несрећа у железничком саобраћају. Присуствовали су: представници Европске агенције за железнице, представници националних тела за истраживање несрећа држава чланица EUMedRail и држава учесница IPA пројекта ... детаљније

Jавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

26. септембар 2018.

На основу чл. 54. став. 1 и чл. 55. ст. 1. и 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/2007, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чл. 17. став 1. и чл. 20. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-4047/2017 од 05. маја 2017. године и 51 Број: 112-5821/2017 од 27. јуна 2017. године, Центар за истраживање несрећа у саобраћају оглашава... детаљније

Јавни конкурс за попуњавање положаја

23. мај 2018.

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава ... детаљније

 Делегација ЕРА у посети Центру за истраживање несрећа у саобраћају Делегација ЕРА у посети Центру за истраживање несрећа у саобраћају

Делегација ЕРА у посети Центру за истраживање несрећа у саобраћају

29. новембар 2017.

Дана 16.11.2017. године Центар за истраживање несрећа у саобраћају су посетили представници Европске железничке агенције (ЕРА). Састанак је организован у просторијама Центра. Састанку су присуствовали представници Европске железничке агенције: Michael Rebentisch – Project Officer, Safety Unit Zheni Chaneva – Project Assistant, IPA Project, Дирекције за железнице: Синиша Тркуља –Помоћник директора и Центра за истраживање несрећа у саобраћају: Проф. Др Небојша Петровић, главни истражитељ, Тамара Шкембовић, помоћник главног истражитеља ... детаљније

 Информатор о раду Укидање печата  ICAO - International Civil Aviation Organization Eurocontrol EASA - European Aviation Safety Agency - Europa EU Federal Aviation Administration National Transportation Safety Board Bureau d'Enquêtes et d'Analyses European Civil Aviation Conference Insurance from AIG Europe Limited in the UK  Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије http://www.era.europa.eu http://www.uprava-brodova.gov.rs/ http://www.danubecommission.org/ http://www.savacommission.org/

Врх стране