Грб Републике Србије

Република Србија

Центар за истраживање несрећа у саобраћају


Центар за истраживање несрећа у саобраћају (у даљем тексту: Центар) је посебна организација у чијој надлежности је обављање стручних послова који се односе на истраживање удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају, озбиљних несрећа, осталих несрећа и незгода у железничком саобраћају, врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа, поморских незгода, озбиљних пловидбених незгода и пловидбених незгода у водном саобраћају.


Актуелности

 „Peer review“ у Центру за истраживање несрећа у саобраћају одржан 20.11.2019. године

„Peer review“ у Центру за истраживање несрећа у саобраћају одржан 20.11.2019. године

29. новембар 2019.

Имајући у виду веома добар утисак о раду Центра за истраживање несрећа у саобраћају, Сектора за истраживање несрећа у железничком саобраћају, у претходном двогодишњем периоду, од стране Европске агенције за железнице (у даљем тексту: ЕРА), предложен је и одржан „Peer review“ 20.11.2019. године у периоду од 09:00 до 17:30 у просторијама Центра за истраживање несрећа у саобраћају.... детаљније

Jавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

02. октобар 2019.

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8368/2019 од 28. августа 2019. године, Центар за истраживање несрећа у саобраћају оглашава... детаљније

 Центар за истраживање несрећа у саобраћају организовао састанак са привредним субјектима поводом објављивања Правилника о истраживању несрећа и незгода у железничком саобраћају

Центар за истраживање несрећа у саобраћају организовао састанак са привредним субјектима поводом објављивања Правилника о истраживању несрећа и незгода у железничком саобраћају

27. август 2018.

У циљу пружања помоћи и стручне подршке у спровођењу Правилника о истраживању несрећа и незгода у железничком саобраћају, који је објављен у „Службени гласник РС“ број 58/2019, и остваривања што боље сарадње са управљачима, железничким превозницима и осталим привредним субјектима, Центар за истраживање несрећа у саобраћају (у даљем тексту: Центар) је уз подршку Привредне коморе Србије организовао састанак 23.08.2019. године са почетком у 10:00 ... детаљније

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

14. август 2019.

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава... детаљније

 Информатор о раду Укидање печата  ICAO - International Civil Aviation Organization Eurocontrol EASA - European Aviation Safety Agency - Europa EU Federal Aviation Administration National Transportation Safety Board Bureau d'Enquêtes et d'Analyses European Civil Aviation Conference Insurance from AIG Europe Limited in the UK  Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије http://www.era.europa.eu http://www.uprava-brodova.gov.rs/ http://www.danubecommission.org/ http://www.savacommission.org/

Врх стране