Грб Републике Србије

Република Србија

Центар за истраживање несрећа у саобраћају


Центар за истраживање несрећа у саобраћају (у даљем тексту: Центар) је посебна организација у чијој надлежности је обављање стручних послова који се односе на истраживање удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају, озбиљних несрећа, осталих несрећа и незгода у железничком саобраћају, врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа, поморских незгода, озбиљних пловидбених незгода и пловидбених незгода у водном саобраћају.


Актуелности

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

08. јул 2021.

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ... детаљније

Представници Центра за истраживање несрећа у саобраћају Републике Србије учествовали на 10th International Railway Summit међународној конференцији која је одржана између 23.02. – 26.02.2021. године

10. март 2021.

Препознавши је као лидера у железничком сектору, главном истражитељу у железничком саобраћају, Тамари Шкембовић, је од стране International Railway Summit (у даљем тексту: IRS), упућен специјални позив да заједно са својим сарадницима као VIP гости учествују на десетој међународној конференцији у организацији IRS која је одржана између 23.02. – 26.02.2021. године. Због пандемије COVID-19 и специфичних околности, конференција је организована онлајн путем IRS платформе ... детаљније

Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

10. фебруар 2021.

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8368/2019 од 28. августа 2019. године, Центар за истраживање несрећа у саобраћају оглашава ... детаљније

 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  Информатор о раду Укидање печата  ICAO - International Civil Aviation Organization Eurocontrol EASA - European Aviation Safety Agency - Europa EU Federal Aviation Administration National Transportation Safety Board Bureau d'Enquêtes et d'Analyses European Civil Aviation Conference Insurance from AIG Europe Limited in the UK  Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије http://www.era.europa.eu http://www.uprava-brodova.gov.rs/ http://www.danubecommission.org/ http://www.savacommission.org/

Врх стране