Grb Republike Srbije

Republika Srbija

Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju

Naslovna strana » Aktuelnosti

Aktuelnosti

29.11.2019.

„Peer review“ u Centru za istraživanje nesreća u saobraćaju održan 20.11.2019. godine

Imajući u vidu veoma dobar utisak o radu Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju, Sektora za istraživanje nesreća u železničkom saobraćaju, u prethodnom dvogodišnjem periodu, od strane Evropske agencije za železnice (u daljem tekstu: ERA), predložen je i održan „Peer review“ 20.11.2019. godine u periodu od 09:00 do 17:30 u prostorijama Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju.

U skladu sa Direktivom 2016/798 Evropskog parlamenta i Saveta (o bezbednosti železnice), istražna tela, uz podršku ERA uspostavljaju program stručnih pregleda u cilju razvoja tehničkog i stručnog napretka, razmene mišljenja i iskustva u svrhu razvoja zajedničkih metoda istrage. U oblasti železničkog saobraćaja ovaj program je postao funkcionalan 2018. godine. U Centru za istraživanje nesreća u saobraćaju, Sektoru za istraživanje nesreća u železničkom saobraćaju, je održan „Peer review“ prvi na području Zapadnog Balkana i među prvima u kojima se ovaj pregled održava i u Evropskoj Mreži nacionalnih tela za istraživanje nesreća. Pripreme za ovaj pregled od strane Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju su trajale od maja 2019. godine.

„Peer review“ tim recezenata su činili predstavnici istražnih tela Portugalije (vođa tima), Rumunije i Irske, a posmatrači su bili predstavnik ERA kao i predstavnici istražnih tela Turske i Bosne i Hercegovine.

Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju predstavljali su:

 1. Prof. dr Nebojša Petrović – VD Direktor;
 2. Tamara Škembović, Pomoćnik direktora – Glavni istražitelj u železničkom saobraćaju;
 3. Stevan Delić, viši savetnik za koordinaciju istraživanja i analizu nesreća u železničkom saobraćaju;
 4. Ivana Gajić, samostalni savetnik za međunarodnu saradnju.

 „Peer review“ u Centru za istraživanje nesreća u saobraćaju održan 20.11.2019. godine

Fotografija sa „Peer review“ sastanka

 

Predstavnici Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju su ovaj događaj iskoristili za razmenu iskustava i uspostavljanje kontakata i saradnje sa predstavnicima tela nadležnih za istraživanje nesreća u železničkom saobraćaju kao i ERA.

02.10.2019.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-8368/2019 od 28. avgusta 2019. godine, Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U CENTRU ZA ISTRAŽIVANjE NESREĆA U SAOBRAĆAJU

  Preuzmite tekst konkursa

  Obrazac prijave na javni konkurs – r.m. br. 9

  Obrazac prijave na javni konkurs – r.m. br. 10

  Obrazac prijave na javni konkurs – r.m. br. 14

  Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija

  Spisak kandidata među kojima se sprovodi postupak

  Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor rm br. 9

27.08.2019.

Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju organizovao sastanak sa privrednim subjektima povodom objavljivanja Pravilnika o istraživanju nesreća i nezgoda u železničkom saobraćaju

U cilju pružanja pomoći i stručne podrške u sprovođenju Pravilnika o istraživanju nesreća i nezgoda u železničkom saobraćaju, koji je objavljen u „Službeni glasnik RS“ broj 58/2019, i ostvarivanja što bolje saradnje sa upravljačima, železničkim prevoznicima i ostalim privrednim subjektima, Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju (u daljem tekstu: Centar) je uz podršku Privredne komore Srbije organizovao sastanak 23.08.2019. godine sa početkom u 10:00, u Sali 2 Privredne komore Srbije, Resavska 13-15 u Beogradu.

Sastanak je otvorila Jelena Karamarković, predstavnik Privredne komore Srbije, izrazivši zadovoljstvo za inicijativom održavanja sastanka i saradnjom Privredne komore Srbije i Centra, nakon čega se učesnicima obratio profesor dr Nebojša Petrović, Direktor Centra – Glavni istražitelj, koji je istakao važnost ovakvog skupa naglasivši da je glavni imperativ povećanje bezbednosti u železničkom saobraćaju i prevencija nesreća. Dalje izlaganje o pravilniku je vodila Tamara Škembović – Glavni istražitelj u železničkom saobraćaju, u cilju pružanja pomoći i stručne podrške predstavnicima privrednih subjekata, koji su izrazili interesovanje i aktivno učestvovali u diskusiji. Sastanak je završen u 13:30.

 Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju organizovao sastanak sa privrednim subjektima povodom objavljivanja Pravilnika o istraživanju nesreća i nezgoda u železničkom saobraćaju

Centar se ovim putem zahvaljuje Privrednoj komori Srbije na pružanju podrške u organizaciji sastanka kao i predstavnicima upravljača, železničkih prevoznika, Direkcije za železnice i drugih privrednih subjekata koji su svojim prisustvom potvrdili da ovakav pristup implementaciji novih propisa i međusobne komunikacije treba da postane redovna praksa.

14.08.2019.

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Centru za istraživanje nesreća u saobraćaju

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U CENTRU ZA ISTRAŽIVANjE NESREĆA U SAOBRAĆAJU

  Preuzmite tekst konkursa

  Obrazac prijave

  Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija

  Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak

  Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

08.07.2019.

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Centru za istraživanje nesreća u saobraćaju

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U CENTRU ZA ISTRAŽIVANjE NESREĆA U SAOBRAĆAJU

  Preuzmite tekst javnog konkursa

  Obrazac prijave na interni konkurs – r.m. br. 4

  Obrazac prijave na interni konkurs – r.m. br. 12

  Obrazac prijave na interni konkurs – r.m. br. 19

  Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija

  Spisak kandidata među kojim se sprovodi izborni postupak na internom konkurstu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Centru za istraživanje nesreća u saobraćaju

  Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor - rm br. 4

  Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor - rm br. 12

  Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor - rm br. 19

26.06.2019.

Javni konkurs za popunjavanje položaja

Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa čl. 54. stav 1. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 2., a u vezi sa članom 11. stav 2. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/19), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

  Preuzmite tekst javnog konkursa

24.10.2018.

Javni konkurs za popunjavanje položaja

Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa članom 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 2. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 - prečišćeni tekst i 109/09), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

  Preuzmite tekst javnog konkursa

10.10.2018.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Na osnovu čl. 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), čl.17 i čl. 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09), i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 br. 112-8726/2018 od 26. septembra 2018. godine, Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

  Preuzmite tekst javnog konkursa

26.09.2018.

Delegacija Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju Republike Srbije učestvovala na sastanku EUMedRail i IPA radionici o bezbednosnim istragama nesreća u železničkom saobraćaju održanoj 11. i 12. septembra u Lisabonu

Dana 11.09. i 12.09.2018. godine u Lisabonu, Portugalija, održan je sastanak EUMedRail i IPA radionica o bezbednosnim istragama nesreća u železničkom saobraćaju. Prisustvovali su: predstavnici Evropske agencije za železnice, predstavnici nacionalnih tela za istraživanje nesreća država članica EUMedRail i država učesnica IPA projekta.

 Delegacija Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju Republike Srbije učestvovala na sastanku EUMedRail i IPA radionici o bezbednosnim istragama nesreća u železničkom saobraćaju održanoj 11. i 12. septembra u Lisabonu

Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju Republike Srbije predstavljali su:

 1. Tamara Škembović, Pomoćnik glavnog istražitelja – glavni istražitelj u železničkom saobraćaju;
 2. Stevan Delić, viši savetnik za koordinaciju istraživanja i analizu nesreća u železničkom saobraćaju;
 3. Ivana Gajić, spoljni saradnik za poslove međunarodne saradnje.

Najznačajnije teme koje su razmatrane na sastanku EUMedRail i IPA radionici o bezbednosnim istragama nesreća na železnici bile su posvećene ciljevima i strukturi EUMedRail i IPA projekata; zahtevima EU legislative na temu nezavisnosti, organizacije i resursa kao i izazovima i rešenjima; postojećim iskustvima koja se prikupljaju u IPA i EUMedRail partnerskim zemljama; ključnim principima i osnovama istraživanja nesreća (kao što su nezavisnost istraživanja, odnos sa sudskom istragom, otvorenost itd); pregledu istraživanja železničkih nesreća (principima istraživanja na licu mesta i istraživanju železničkih nesreća u praksi – na licu mesta, poteškoćama u prikupljanju dokaza, saradnji sa policijom, saradnji sa upravljačem/prevoznikom).

Kao primer dobre prakse, predstavnik Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju Republike Srbije je pozvan od strane Evropske agencije za železnice da svoje znanje i iskustvo prenese ostalim učesnicima radionice o bezbednosnim istragama nesreća na železnici. Predstavnik Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju, Tamara Škembović – glavni istražitelj u železničkom saobraćaju, je održala tri prezentacije u okviru različitih sesija. Prezentacije su održane na sledeće teme:

 1. Sesija I: EU legislativa, izazovi i rešenja u pogledu nezavisnosti, organizacije i resursa;
 2. Sesija III: Istraživanje nesreća u železničkom saobraćaju u praksi – na licu mesta;
 3. Sesija IV: Istraga iskliznuća manevarskog sastava između stanice Rakovica i rasputnice „K1“ (nesreća koja se dogodila 17.09.2017. godine u 08:45).

Predstavnici Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju Republike Srbije su radionicu iskoristili za razmenu iskustava i uspostavljanje kontakata i saradnje sa predstavnicima tela nadležnih za istraživanje nesreća u železničkom saobraćaju država članica EUMedRail i država učesnica IPA projekta i predstavnicima Evropske agencije za železnice.

26.09.2018.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Na osnovu čl. 54. stav. 1 i čl. 55. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/2007, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), čl. 17. stav 1. i čl. 20. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09), i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-4047/2017 od 05. maja 2017. godine i 51 Broj: 112-5821/2017 od 27. juna 2017. godine, Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

  Preuzmite tekst javnog konkursa

23.05.2018.

Javni konkurs za popunjavanje položaja

Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa članom 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 2. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 - prečišćeni tekst i 109/09), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

 

  Preuzmite tekst javnog konkursa

29.11.2017.

Delegacija ERA u poseti Centru za istraživanje nesreća u saobraćaju

Dana 16.11.2017. godine Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju su posetili predstavnici Evropske železničke agencije (ERA). Sastanak je organizovan u prostorijama Centra. Sastanku su prisustvovali predstavnici:

 • Evropske železničke agencije:
  Michael Rebentisch – Project Officer, Safety Unit
  Zheni Chaneva – Project Assistant, IPA Project
 • Direkcije za železnice:
  Siniša Trkulja –Pomoćnik direktora i
 • Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju:
  Prof. Dr Nebojša Petrović, glavni istražitelj
  Tamara Škembović, pomoćnik glavnog istražitelja – glavni istražitelj za železnički saobraćaj
  Stevan Delić, viši savetnik Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
  Branka Marković, spoljni saradnik

Sadržaj sastanka: Nakon uvodnih prezentacija od strane ERA-e i Centra, na sastanku su razmenjena iskustva i otvorena najznačajnija pitanja u vezi rada istražnih tela i njihove nezavisnosti, potrebnih resursa, odnosa sa pravosudnim telima (tužilaštvo) i policijom, obaveza operatora/upravljača infrastrukture u pogledu izveštavanja o svim događajima, stručnosti zaposlenih uključujući potrebe za obukom i istražnim postupcima.

Na kraju sastanka održana je prezentacija od strane Centra o nezgodi o kojoj se vodi istraga (Raskinuće voza br.8011 (EMG 412/416-061/085) u tunelu na području rasputnice i stajališta Pančevački mostod 03.08.2017. godine u 07:58).

Zaključak sastanka: dogovorena je dalja saradnja i pomoć od strane ERA-e u dodatnom tumačenju i implementaciji evropskih zakonskih regulativa iz oblasti železničkog saobraćaja, dogovoreno je planiranje uključivanja zaposlenih Centra u program obuke i stručnog usavršavanja u okviru nove faze postojećeg Tvining projekta kao i mogućnost pristupa i objavljivanja godišnjih izveštaja i konačnih izveštaja o istragama koje izrađuje Centar na internet stranici ERA-e.

Delegacija Evropske železničke agencije:

 Michael Rebentisch

Michael Rebentisch
Project Officer
Safety Unit

 Zheni Chaneva

Zheni Chaneva
Project Assistant
IPA Project

 Informator o radu Ukidanje pečata  ICAO - International Civil Aviation Organization Eurocontrol EASA - European Aviation Safety Agency - Europa EU Federal Aviation Administration National Transportation Safety Board Bureau d'Enquêtes et d'Analyses European Civil Aviation Conference Insurance from AIG Europe Limited in the UK  Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије http://www.era.europa.eu http://www.uprava-brodova.gov.rs/ http://www.danubecommission.org/ http://www.savacommission.org/

Vrh strane