Grb Republike Srbije

Republika Srbija

Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju


Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju (u daljem tekstu: Centar) je posebna organizacija u čijoj nadležnosti je obavljanje stručnih poslova koji se odnose na istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda u vazdušnom saobraćaju, ozbiljnih nesreća, ostalih nesreća i nezgoda u železničkom saobraćaju, vrlo ozbiljnih pomorskih nesreća, ozbiljnih pomorskih nesreća, pomorskih nesreća, pomorskih nezgoda, ozbiljnih plovidbenih nezgoda i plovidbenih nezgoda u vodnom saobraćaju.


Aktuelnosti

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

08. jul 2019.

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava... detaljnije

Javni konkurs za popunjavanje položaja

26. jun 2019.

Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa čl. 54. stav 1. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 2., a u vezi sa članom 11. stav 2. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/19), Služba za upravljanje kadrovima oglašava... detaljnije

Javni konkurs za popunjavanje položaja

24. oktobar 2018.

Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa članom 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 2. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 - prečišćeni tekst i 109/09), Služba za upravljanje kadrovima oglašava... detaljnije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

10. oktobar 2018.

Na osnovu čl. 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), čl.17 i čl. 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09), i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 br. 112-8726/2018 od 26. septembra 2018. godine, Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju oglašava... detaljnije

 Delegacija Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju Republike Srbije učestvovala na sastanku EUMedRail i IPA radionici o bezbednosnim istragama nesreća u železničkom saobraćaju održanoj 11. i 12. septembra u Lisabonu

Delegacija Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju Republike Srbije učestvovala na sastanku EUMedRail i IPA radionici o bezbednosnim istragama nesreća u železničkom saobraćaju održanoj 11. i 12. septembra u Lisabonu

26. septembar 2018.

Dana 11.09. i 12.09.2018. godine u Lisabonu, Portugalija, održan je sastanak EUMedRail i IPA radionica o bezbednosnim istragama nesreća u železničkom saobraćaju. Prisustvovali su: predstavnici Evropske agencije za železnice, predstavnici nacionalnih tela za istraživanje nesreća država članica EUMedRail i država učesnica IPA projekta ... detaljnije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

26. septembar 2018.

Na osnovu čl. 54. stav. 1 i čl. 55. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/2007, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), čl. 17. stav 1. i čl. 20. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09), i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-4047/2017 od 05. maja 2017. godine i 51 Broj: 112-5821/2017 od 27. juna 2017. godine, Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju oglašava... detaljnije

Javni konkurs za popunjavanje položaja

23. maj 2018.

Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa članom 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 2. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 - prečišćeni tekst i 109/09), Služba za upravljanje kadrovima oglašava ... detaljnije

 Delegacija ERA u poseti Centru za istraživanje nesreća u saobraćaju Delegacija ERA u poseti Centru za istraživanje nesreća u saobraćaju

Delegacija ERA u poseti Centru za istraživanje nesreća u saobraćaju

29. novembar 2017.

Dana 16.11.2017. godine Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju su posetili predstavnici Evropske železničke agencije (ERA). Sastanak je organizovan u prostorijama Centra. Sastanku su prisustvovali predstavnici Evropske železničke agencije: Michael Rebentisch – Project Officer, Safety Unit Zheni Chaneva – Project Assistant, IPA Project, Direkcije za železnice: Siniša Trkulja –Pomoćnik direktora i Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju: Prof. Dr Nebojša Petrović, glavni istražitelj, Tamara Škembović, pomoćnik glavnog istražitelja ... detaljnije

 Informator o radu Ukidanje pečata  ICAO - International Civil Aviation Organization Eurocontrol EASA - European Aviation Safety Agency - Europa EU Federal Aviation Administration National Transportation Safety Board Bureau d'Enquêtes et d'Analyses European Civil Aviation Conference Insurance from AIG Europe Limited in the UK  Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије http://www.era.europa.eu http://www.uprava-brodova.gov.rs/ http://www.danubecommission.org/ http://www.savacommission.org/

Vrh strane