Grb Republike Srbije

Republika Srbija

Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju


Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju (u daljem tekstu: Centar) je posebna organizacija u čijoj nadležnosti je obavljanje stručnih poslova koji se odnose na istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda u vazdušnom saobraćaju, ozbiljnih nesreća, ostalih nesreća i nezgoda u železničkom saobraćaju, vrlo ozbiljnih pomorskih nesreća, ozbiljnih pomorskih nesreća, pomorskih nesreća, pomorskih nezgoda, ozbiljnih plovidbenih nezgoda i plovidbenih nezgoda u vodnom saobraćaju.


Aktuelnosti

 „Peer review“ u Centru za istraživanje nesreća u saobraćaju održan 20.11.2019. godine

„Peer review“ u Centru za istraživanje nesreća u saobraćaju održan 20.11.2019. godine

29. novembar 2019.

Imajući u vidu veoma dobar utisak o radu Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju, Sektora za istraživanje nesreća u železničkom saobraćaju, u prethodnom dvogodišnjem periodu, od strane Evropske agencije za železnice (u daljem tekstu: ERA), predložen je i održan „Peer review“ 20.11.2019. godine u periodu od 09:00 do 17:30 u prostorijama Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju.... detaljnije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

02. oktobar 2019.

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-8368/2019 od 28. avgusta 2019. godine, Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju oglašava... detaljnije

 Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju organizovao sastanak sa privrednim subjektima povodom objavljivanja Pravilnika o istraživanju nesreća i nezgoda u železničkom saobraćaju

Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju organizovao sastanak sa privrednim subjektima povodom objavljivanja Pravilnika o istraživanju nesreća i nezgoda u železničkom saobraćaju

27. avgust 2018.

U cilju pružanja pomoći i stručne podrške u sprovođenju Pravilnika o istraživanju nesreća i nezgoda u železničkom saobraćaju, koji je objavljen u „Službeni glasnik RS“ broj 58/2019, i ostvarivanja što bolje saradnje sa upravljačima, železničkim prevoznicima i ostalim privrednim subjektima, Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju (u daljem tekstu: Centar) je uz podršku Privredne komore Srbije organizovao sastanak 23.08.2019. godine sa početkom u 10:00 ... detaljnije

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

14. avgust 2019.

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava... detaljnije

 Informator o radu Ukidanje pečata  ICAO - International Civil Aviation Organization Eurocontrol EASA - European Aviation Safety Agency - Europa EU Federal Aviation Administration National Transportation Safety Board Bureau d'Enquêtes et d'Analyses European Civil Aviation Conference Insurance from AIG Europe Limited in the UK  Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије http://www.era.europa.eu http://www.uprava-brodova.gov.rs/ http://www.danubecommission.org/ http://www.savacommission.org/

Vrh strane