Грб Републике Србије

Република Србија

Центар за истраживање несрећа у саобраћају

Насловна страна » Јавне набавке

Јавне набавке

  План Јавних набавки за 2024. годину

  План Јавних набавки за 2023. годину

  Измена план Јавних набавки за 2023. годину

  Друга измена плана Јавних набавки за 2023. годину

  План Јавних набавки за 2022. годину

  План Јавних набавки за 2021. годину

  Измена план Јавних набавки за 2021. годину

  План Јавних набавки за 2020. годину

 

Јавна набавка, ЈН бр. 3/2020 – набавка горива – гасно уље екстра лако евро ЕЛ

  Позив за достављање понуда

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка, ЈН бр. 2/2020 – набавка услуга посредовања при организацији службених путовања у земљи и иностранству (куповина авио и других путних карата, резервација хотелског смештаја и др. пратеће услуге)

  Позив за достављање понуда

  Конкурсна документација

  Одлука о закључењу оквирног споразума

 

Јавна набавка, ЈН бр. 1/2020 – услуге одржавања софтверског програма „НТЕ финансије градова и општина“ – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

  Oбавештење о покретању преговорачког поступка

  Позив за достављање понуда

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

 

 

2019

 

  План Јавних набавки за 2019. годину

  Измена Плана јавних набавки за 2019. годину

 

Јавна набавка мале вредности, ЈН бр. 8/2019 – набавка услуга хемијске анализе оштећених делова опреме пловила – пловидбена незгода брода ГАГРА

  Позив за подношење понуде

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности, ЈН бр. 7/2019 – набавка рачунарске опреме, набавка обликована по партијама

  Позив за подношење понуде

  Конкурсна документација

  Појашњење и додатне информације у вези припремања понуде

  Измена и допуна конкурсне документације

  Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

  Одлука о додели уговора, Партија 1 – Уређај за штампање

  Одлука о додели уговора, Партија 2 – Радне станице и лаптоп рачунари

  Одлука о додели уговора, Партија 3 – Остала рачунарска опрема

  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

  Одлука о додели уговора, Партија 1

 

Јавна набавка мале вредности – набавка пловила/чамца са мотором и приколицом за потребе истраживања несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају, ЈН бр. 6/2019

  Позив за подношење понуде

  Конкурсна документација

  Одлукa о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности – набавка вентилационе/климатизационе опреме са услугом монтаже и др. пратећим услугама/радовима, ЈН бр. 5/2019

  Позив за подношење понуде

  Конкурсна документација

  Одлукa о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности – услуге испитивања и анализе оштећених делова опреме пловила- пловидбена незгода брода ГАГРА, ЈН бр. 4/2019

  Позив за подношење понуде

  Конкурсна документација

  Појашњење конкурсне документације

  Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка горива - гасно уље екстра лако евро ЕЛ, ЈН бр. 3/2019

  Позив за подношење понуде

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. 2/2019 – услуга одржавања софтверског програма „НТЕ финансије градова и општина“

  Позив за подношење понуде

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности ЈН бр. 1/2019 - услуге посредовања при организацији службених путовања у земљи и иностранству

  Позив за подношење понуде

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

 

 

2018

 

  План Јавних набавки за 2018. годину

 

Јавна набавка мале вредности JН бр. 4/2018 – набавка добара – гориво

  Позив за подношење понуде

  Конкурсна документација

  Појашњење конкурсне документације

  Измена конкурсне документације

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Одлука о додели уговора П1

  Одлука о додели уговора П2

 

Јавна набавка мале вредности JН бр. 3/2018 – набавка путничког аутомобила

  Позив за подношење понуде

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка, преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, ЈН бр. 2/2018 - услуга одржавања софтверског програма "НТЕ финансије градова и општина

  Позив за подношење понуде

  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење позива

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности ЈН бр. 1/2018 - услуге посредовања при куповини авио и др. путних карата и резервације хотелског смештаја у земљи и иностранству

  Позив за подношење понуде

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

 Стручна пракса  Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  Информатор о раду Укидање печата  ICAO - International Civil Aviation Organization Eurocontrol EASA - European Aviation Safety Agency - Europa EU Federal Aviation Administration National Transportation Safety Board Bureau d'Enquêtes et d'Analyses European Civil Aviation Conference Insurance from AIG Europe Limited in the UK  Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије http://www.era.europa.eu http://www.uprava-brodova.gov.rs/ http://www.danubecommission.org/ http://www.savacommission.org/

Врх стране