Grb Republike Srbije

Republika Srbija

Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju

Naslovna strana » Javne nabavke

Javne nabavke

  Plan Javnih nabavki za 2024. godinu

  Plan Javnih nabavki za 2023. godinu

  Izmena plan Javnih nabavki za 2023. godinu

  Druga izmena plana Javnih nabavki za 2023. godinu

  Plan Javnih nabavki za 2022. godinu

  Plan Javnih nabavki za 2021. godinu

  Izmena plan Javnih nabavki za 2021. godinu

  Plan Javnih nabavki za 2020. godinu

 

Javna nabavka, JN br. 3/2020 – nabavka goriva – gasno ulje ekstra lako evro EL

  Poziv za dostavljanje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka, JN br. 2/2020 – nabavka usluga posredovanja pri organizaciji službenih putovanja u zemlji i inostranstvu (kupovina avio i drugih putnih karata, rezervacija hotelskog smeštaja i dr. prateće usluge)

  Poziv za dostavljanje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

 

Javna nabavka, JN br. 1/2020 – usluge održavanja softverskog programa „NTE finansije gradova i opština“ – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

  Obaveštenje o pokretanju pregovoračkog postupka

  Poziv za dostavljanje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora

 

 

2019

 

  Plan Javnih nabavki za 2019. godinu

  Izmena Plana javnih nabavki za 2019. godinu

 

Javna nabavka male vrednosti, JN br. 8/2019 – nabavka usluga hemijske analize oštećenih delova opreme plovila – plovidbena nezgoda broda GAGRA

  Poziv za podnošenje ponude

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka male vrednosti, JN br. 7/2019 – nabavka računarske opreme, nabavka oblikovana po partijama

  Poziv za podnošenje ponude

  Konkursna dokumentacija

  Pojašnjenje i dodatne informacije u vezi pripremanja ponude

  Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

  Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

  Odluka o dodeli ugovora, Partija 1 – Uređaj za štampanje

  Odluka o dodeli ugovora, Partija 2 – Radne stanice i laptop računari

  Odluka o dodeli ugovora, Partija 3 – Ostala računarska oprema

  Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

  Odluka o dodeli ugovora, Partija 1

 

Javna nabavka male vrednosti – nabavka plovila/čamca sa motorom i prikolicom za potrebe istraživanja nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju, JN br. 6/2019

  Poziv za podnošenje ponude

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka male vrednosti – nabavka ventilacione/klimatizacione opreme sa uslugom montaže i dr. pratećim uslugama/radovima, JN br. 5/2019

  Poziv za podnošenje ponude

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka male vrednosti – usluge ispitivanja i analize oštećenih delova opreme plovila- plovidbena nezgoda broda GAGRA, JN br. 4/2019

  Poziv za podnošenje ponude

  Konkursna dokumentacija

  Pojašnjenje konkursne dokumentacije

  Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka goriva - gasno ulje ekstra lako evro EL, JN br. 3/2019

  Poziv za podnošenje ponude

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN br. 2/2019 – usluga održavanja softverskog programa „NTE finansije gradova i opština“

  Poziv za podnošenje ponude

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka male vrednosti JN br. 1/2019 - usluge posredovanja pri organizaciji službenih putovanja u zemlji i inostranstvu

  Poziv za podnošenje ponude

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora

 

 

2018

 

  Plan javnih nabavki za 2018 godinu

 

Javna nabavka male vrednosti JN br. 4/2018 – nabavka dobara – gorivo

  Poziv za podnošenje ponude

  Konkursna dokumentacija

  Pojašnjenje konkursne dokumentacije

  Izmena konkursne dokumentacije

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

  Odluka o dodeli ugovora P1

  Odluka o dodeli ugovora P2

 

Javna nabavka male vrednosti JN br. 3/2018 – nabavka putničkog automobila

  Poziv za podnošenje ponude

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, JN br. 2/2018 - usluga održavanja softverskog programa "NTE finansije gradova i opština

  Poziv za podnošenje ponude

  Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje poziva

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka male vrednosti JN br. 1/2018 - usluge posredovanja pri kupovini avio i dr. putnih karata i rezervacije hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu

  Poziv za podnošenje ponude

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora

 Stručna praksa  Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  Informator o radu Ukidanje pečata  ICAO - International Civil Aviation Organization Eurocontrol EASA - European Aviation Safety Agency - Europa EU Federal Aviation Administration National Transportation Safety Board Bureau d'Enquêtes et d'Analyses European Civil Aviation Conference Insurance from AIG Europe Limited in the UK  Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије http://www.era.europa.eu http://www.uprava-brodova.gov.rs/ http://www.danubecommission.org/ http://www.savacommission.org/

Vrh strane